TRAINING

raznaya

   Scopul acestui seminar de două zile este să pregătească participanţii astfel încât să poată interacţiona eficient şi să poată evalua credibilitatea informaţiilor primite de la interlocutori, mai ales in cazul situaţiilor cu miză ridicată. Pe parcursul celor două zile, cursanţii vor dobândi cunoștințele, abilitățile și competențele necesare pentru a putea evalua limbajul verbal și non-verbal al persoanelor cu care intra în contact. Astfel, vor putea recunoaşte comportamentul simulat folosind tehnici bazate pe cercetări ştiinţifice de ultimă oră şi pe experienţa de teren/practică a lectorilor.

Cere oferta
profiling

   Trainingul isi propune sa ofere participantilor instrumentele necesare dezvoltarii abilitatilor de detectare a trasaturilor de de personalitate, caracter si temperament specifice fiecarui individ. Odata ce acestea au fost identificate cursantii vor poate contura un profil clar al celorlalte persoane, identificând atât resursele, punctele tari cât și vulnerabilitățile celorlalți. Cursul include de asemenea instrumente și aplicații de self-awarness pentru o mai bună cunoaștere a propriei persoane și a posibilelor bias-uri și erori cognitive ce pot interfera cu procesul de profiling.

Cere oferta
WhatsApp Image 2018-03-12 at 7.59.04 PM

VANZARI / CUSTOMER PROFILING

      Customer Profiling este un proces care are la bază o serie de etape care pornesc de la identificarea trăsăturilor și abilităților specifice din prezent al individului si potentialul de optimizare a strategiilor de vânzare prin armonizarea vânzătorului cu profilul clientului, piața vizată și valorile companiei.

    Obiectivul principal al cursului este imbunatatirea procesului de identificare al trasaturilor de personalitate si a modului de a gandi al vanzatorului cu scopul eliminarii erorilor cognitive, a presupunerilor și prejudecăților care pot avea un efect negativ in egala măsura asupra procesului de vanzare cât si asupra relatiei directe cu clientul.

Cere oferta
WhatsApp Image 2018-03-12 at 7.34.32 PM

OSINT –  OPEN SOURCE INTELLIGENCE

    Pe durata acestui training, vom demonstra tehnici și instrumente moderne de investigatie care sunt vitale oricarui investigator, pornind de la analizarea datelor deja existente în media și social media. Odată identificate și structurate urmează o a doua etapă ce constă într-un un proces complex de analiză al cărui output este un livrabil subsumat obiectivelor investigației.

   Programul se adreseaza personalului din organizatii care are responsabilitatea de a identifica si monitoriza persoane, respectiv in detectarea si raportarea suspiciunilor de frauda (la orice nivel organizational). Programul de training este adresat persoanelor care ocupa pozitii in domenii precum: Banking, NBFI, asigurari, consultanta financiara, auditori si resurse umane.

Cere oferta
Picture2

MANAGEMENTUL PROCESELOR “LEAN SIX SIGMA”

   Oamenii reprezintă cea mai importantă resursă a organizațiilor iar performanța acestora este determinată în mod direct de managementul proceselor de business. Organizațiile de succes au un nivel ridicat al calității serviciilor și al eficenței operaționale având la bază un management formalizat al proceselor.
Astfel, la sfarsitul acestui program de training veti dobândi următoarele competențe profesionale:
–  capacitatea de stabilire a relației de tip cauză-efect, dintre procesele de business și livrabilele către client precum și identificarea de soluții în vederea optimizării proceselor;
–   conștientizarea importanței abordarii de tip “process-oriented” în activitatile de business din fiecare departament;
–   întelegerea tehnicilor utilizate în managementul proceselor prin programul “Lean Six Sigma” și impactului aplicării acestei metodologii în îmbunătățirea proceselor de business;
– determinarea modului în care programul Lean Six Sigma se poate implementa în organizație, cum pot fi identificate și prioritizate proiectele cu impact semnificativ;
–  creșterea nivelului de întelegere a importanței rolului fiecarui manager în atingerea și depășirea obiectivelor de business.

Cere oferta
Picture1

REZOLVAREA PROBLEMELOR

   Rezolvarea problemelor este una dintre provocările curente ale fiecărui angajat indiferent de poziția ocupată în cadrul organizației.
Succesul oricărui business este direct dependent de competențele managerilor și specialistilor în a identifica soluțiile corecte în raport cu provocările profesionale și de capacitatea acestora de a implementa soluțiile optime.
In acest context se impune implementarea unei metodologii eficiente de rezolvare a problemelor pentru dezvoltarea unei culturi de tip “problem solving” cu impact imediat în performanțele obținute atât la nivel individual cât și al organizației.
Astfel, la sfârșitul acestui program de training veți dobândi următoarele compețente profesionale:
– trecerea de la “problemă” la “soluție” în doar 5 pași simpli: definirea problemelor, identificarea cauzelor principale, generarea soluțiilor, planificarea și implementarea soluțiilor, dezvoltarea unui sistem de monitorizare și control;
– deprinderi și metodologii de lucru formalizate pentru rezolvarea problemelor;
–  abilități specifice “train the trainer” care vor ajuta la generarea unei culturi de tip “Problem Solving” la nivel de organizație.

Cere oferta
Picture3

TIME MANAGEMENT

   Realitatea de fiecare zi ne demonstrează că “timpul înseamna bani” dar și faptul că “banii nu pot cumpăra timp”. In acest context focusul managerilor din companiile performante este de a-și gestiona cât mai eficient atât timpul propriu cât și pe cel al echipei pe care o coordonează.
Astfel, la sfârșitul acestui program de training veți dobândi următoarele competențe profesionale:
– autoevaluarea modului în care vă gestionați activitatea prin aplicarea tehnicilor de management eficient al timpului;
–  însușirea unor proceduri care să vă permită identificarea punctelor tari și slabe în gestionarea timpului vostru;
–   identificarea și gestionarea “HOȚILOR DE TIMP”;
–  dezvoltarea deprinderilor profesionale care asigură controlul în gestionarea timpului prin utilizarea unor tehnici specifice de prioritizare, planificare și delegare.

Cere oferta

CONSULTANTA

WhatsApp Image 2020-12-14 at 18.30.10

RECRUTARE, MENTORAT ȘI RETENȚIE DE PERSONAL

   Compania noastră, în baza experienței echipei în psihologie, resurse umane și management organizațional cât și al instrumentelor de ultimă generație de care dispunem, poate identifica atât la nivel de individ cât și la nivel general posibilele probleme care apar și pot afecta performanța și nivelul de implicare în sarcini al angajaților.

   Odată ce acestea au fost identificate, pot fi construite programe de mentorat specifice pentru să optimizeze raportul dintre valorile organizației și cele ale individului. Unul din cele mai importante efecte al acestor programe fiind creștere retenției de personal și a motivației angajaților.

WhatsApp Image 2018-03-12 at 7.30.19 PM

DIAGNOZĂ ORGANIZAȚIONALĂ

   Realitatea demonstrează că în viața organizațiilor la fel ca în viața oamenilor schimbarea reprezintă singura constantă și schimbările de succes au la baza o evaluare și o diagnoză complexă. Specialiștii noștri au experiența necesară realizării de programe pentru dezvoltarea organizațională și diagnoza organizațională reprezintă prima etapă din cadrul unui astfel de program.

 Rezultatul colaborării dintre membri ai organizației dumneavoastră și specialiștii noștri se materializează în analiza punctelor forte/slabe, definirea problemelor curente și a soluțiilor pentru rezolvare, identificarea oportunităților și amenințărilor externe. Va oferim soluții care să conducă la îmbunătățirea activității, proceselor interne și dezvoltarea business-ului.

WhatsApp Image 2018-03-12 at 7.38.52 PM

DUE DILLIGENCE

      Deținem prin specialiștii noștri expertiza necesară securizării proceselor de achiziții, fuziuni, reorganizări și restructurări de business-uri și învestiții, identificând și eliminând potențialele riscuri, începând din faza de proiectare, până la finalizare, abordarea unui terț independent cu experiență relevantă în domeniu oferind o viziune obiectivă și pertinentă asupra acestor aspecte.

WhatsApp Image 2018-03-12 at 7.49.20 PM

BUSINESS COUNTERINTELLIGENCE

   Business Counterintelligence are ca scop protejarea companiilor și a sistemelor informaționale de atacuri interne și externe ce pot surveni ca urmare a acțiunilor ostile ale unui inginer social. Acestea pot duce la daune fie prin furtul de informații fie prin sabotarea unor elemente de infrastructură vitale bunei funcționări a proceselor companiei.

   Serviciile pe care le oferim au ca scop prevenirea unor astfel de acțiuni prin monitorizarea riscurilor, identificarea vulnerabilităților și contracararea amenințărilor. De asemenea, programul nostru cuprinde formarea unor „specialiști senzor” care să observe și să raporteze activități suspecte direct Directorului de Antifraudă sau Directorului General..