TRAINING

raznaya

   Scopul acestui seminar de două zile este să pregătească participanţii astfel încât să poată interacţiona eficient şi să poată evalua credibilitatea informaţiilor primite de la interlocutori, mai ales in cazul situaţiilor cu miză ridicată. Pe parcursul celor două zile, cursanţii vor dobândi cunoștințele, abilitățile și competențele necesare pentru a putea evalua limbajul verbal și non-verbal al persoanelor cu care intra în contact. Astfel, vor putea recunoaşte comportamentul simulat folosind tehnici bazate pe cercetări ştiinţifice de ultimă oră şi pe experienţa de teren/practică a lectorilor.

Traineri: Paul Herinean, Raoul Radu

Cere oferta
profiling

   Trainingul isi propune sa ofere participantilor instrumentele necesare dezvoltarii abilitatilor de detectare a trasaturilor de de personalitate, caracter si temperament specifice fiecarui individ. Odata ce acestea au fost identificate cursantii vor poate contura un profil clar al celorlalte persoane, identificând atât resursele, punctele tari cât și vulnerabilitățile celorlalți. Cursul include de asemenea instrumente și aplicații de self-awarness pentru o mai bună cunoaștere a propriei persoane și a posibilelor bias-uri și erori cognitive ce pot interfera cu procesul de profiling.

Traineri: Paul Herinean, Raoul Radu

Cere oferta
WhatsApp Image 2018-03-12 at 7.59.04 PM

      Customer Profiling este un proces care are la bază o serie de etape care pornesc de la identificarea trăsăturilor și abilităților specifice din prezent al individului si potentialul de optimizare a strategiilor de vânzare prin armonizarea vânzătorului cu profilul clientului, piața vizată și valorile companiei.

    Obiectivul principal al cursului este imbunatatirea procesului de identificare al trasaturilor de personalitate si a modului de a gandi al vanzatorului cu scopul eliminarii erorilor cognitive, a presupunerilor și prejudecăților care pot avea un efect negativ in egala măsura asupra procesului de vanzare cât si asupra relatiei directe cu clientul.

Traineri: Paul Herinean, Raoul Radu

Cere oferta
WhatsApp Image 2018-03-12 at 7.34.32 PM

    Pe durata acestui training, vom demonstra tehnici și instrumente moderne de investigatie care sunt vitale oricarui investigator, pornind de la analizarea datelor deja existente în media și social media. Odată identificate și structurate urmează o a doua etapă ce constă într-un un proces complex de analiză al cărui output este un livrabil subsumat obiectivelor investigației.

   Programul se adreseaza personalului din organizatii care are responsabilitatea de a identifica si monitoriza persoane, respectiv in detectarea si raportarea suspiciunilor de frauda (la orice nivel organizational). Programul de training este adresat persoanelor care ocupa pozitii in domenii precum: Banking, NBFI, asigurari, consultanta financiara, auditori si resurse umane.

Cere oferta
Picture2

   Oamenii reprezintă cea mai importantă resursă a organizațiilor iar performanța acestora este determinată în mod direct de managementul proceselor de business. Organizațiile de succes au un nivel ridicat al calității serviciilor și al eficenței operaționale având la bază un management formalizat al proceselor.
Astfel, la sfarsitul acestui program de training veti dobândi următoarele competențe profesionale:
–  capacitatea de stabilire a relației de tip cauză-efect, dintre procesele de business și livrabilele către client precum și identificarea de soluții în vederea optimizării proceselor;
–   conștientizarea importanței abordarii de tip “process-oriented” în activitatile de business din fiecare departament;
–   întelegerea tehnicilor utilizate în managementul proceselor prin programul “Lean Six Sigma” și impactului aplicării acestei metodologii în îmbunătățirea proceselor de business;
– determinarea modului în care programul Lean Six Sigma se poate implementa în organizație, cum pot fi identificate și prioritizate proiectele cu impact semnificativ;
–  creșterea nivelului de întelegere a importanței rolului fiecarui manager în atingerea și depășirea obiectivelor de business.

Trainer: Tica Dumitru

Cere oferta
Picture1

   Rezolvarea problemelor este una dintre provocările curente ale fiecărui angajat indiferent de poziția ocupată în cadrul organizației.
Succesul oricărui business este direct dependent de competențele managerilor și specialistilor în a identifica soluțiile corecte în raport cu provocările profesionale și de capacitatea acestora de a implementa soluțiile optime.
In acest context se impune implementarea unei metodologii eficiente de rezolvare a problemelor pentru dezvoltarea unei culturi de tip “problem solving” cu impact imediat în performanțele obținute atât la nivel individual cât și al organizației.
Astfel, la sfârșitul acestui program de training veți dobândi următoarele compețente profesionale:
– trecerea de la “problemă” la “soluție” în doar 5 pași simpli: definirea problemelor, identificarea cauzelor principale, generarea soluțiilor, planificarea și implementarea soluțiilor, dezvoltarea unui sistem de monitorizare și control;
– deprinderi și metodologii de lucru formalizate pentru rezolvarea problemelor;
–  abilități specifice “train the trainer” care vor ajuta la generarea unei culturi de tip “Problem Solving” la nivel de organizație.

Trainer: Tica Dumitru

Cere oferta
Picture3

   Realitatea de fiecare zi ne demonstrează că “timpul înseamna bani” dar și faptul că “banii nu pot cumpăra timp”. In acest context focusul managerilor din companiile performante este de a-și gestiona cât mai eficient atât timpul propriu cât și pe cel al echipei pe care o coordonează.
Astfel, la sfârșitul acestui program de training veți dobândi următoarele competențe profesionale:
– autoevaluarea modului în care vă gestionați activitatea prin aplicarea tehnicilor de management eficient al timpului;
–  însușirea unor proceduri care să vă permită identificarea punctelor tari și slabe în gestionarea timpului vostru;
–   identificarea și gestionarea “HOȚILOR DE TIMP”;
–  dezvoltarea deprinderilor profesionale care asigură controlul în gestionarea timpului prin utilizarea unor tehnici specifice de prioritizare, planificare și delegare.

Traineri: Paul Herinean, Tica Dumitru

Cere oferta

Contact

Infinite Intelligence solutions[recaptcha size:compact]