Tehnici de comunicare nonverbală și paraverbală.

PROVOCARI

Una din provocările majore, frecvent întâlnite de către manageri în activitatea curentă, este reprezentată de către comportamentul simulat al persoanelor cu care intră în contact. Conduita sau comportamentul simulat reprezintă o încercare de a ascunde sau falsifica sensul unei realităţi. Persoana în cauză dă intenţionat un răspuns verbal diferit de cel pe care îl gândeşte, exteriorizând sau mascând cu o anumită expresie, o apreciere, atitudine sau un sentiment autentic încercat.

Simularea nu este o simplă eroare, ea se caracterizează prin intenţionalitate. Este o greşeală intenţionată, învăluită şi susţinută pragmatic.

Condiţia succesului unei simulări este dată de consistenţa sa internă, de abilitatea cu care subiectul menţine coerenţa demersului său fictiv. Contrafacerile sunt mijloace elegante de a eluda normativele sociale. Sub masca unei conduite conformiste, folosind tactici derutante, subiectul se complace într-un fals relaţional, structurându-şi, pentru a putea manipula, un spaţiu simulat.

Simularea este motivată, determinată de dorinţe, de interese şi se realizează prin diverse strategii: inventare, exagerare, diminuare, adiţie, omisiune, substituire, transformare, tăcere.

GRUP ŢINTĂ

Acest program se adresează în general tuturor acelora care doresc să își dezvolte abilitățile specifice Inteligenței Emoționale și în particular persoanelor cu funcţii de conducere/competenţe manageriale, angajaţii  implicaţi în departamentele antifraudă, angajaţi care prin natura poziţiei în cadrul organizaţiei intră în contact/discuţii/negocieri cu clientul intern sau extern, în scopul obţinerii unor informaţii importante în procesul decizional.

Concret,  din punct de vedere profesional, programul este conceput pentru următoarelor domenii de activitate: Banking, Companii de asigurări, Consultanţi Financiari, Call Center; FMCG; Armată, Poliție, Procuratură  și Unitățile speciale de recrutare; Consultanţi politici; Mediatori; Echipe de negociatori; Case de avocatură; Gărzi și firme private de securitate; Agențiile de recrutare.

CONŢINUT

Scopul acestui seminar de două zile este să pregătească participanţii astfel încât să poată interacţiona eficient şi să poată evalua credibilitatea informaţiilor primite de la interlocutori, mai ales in cazul situaţiilor cu miză ridicată. Pe parcursul celor două zile, cursanţii vor dobândi cunoștințele, abilitățile și competențele necesare pentru a putea evalua limbajul verbal și non-verbal al persoanelor cu care intra în contact. Astfel, vor putea recunoaşte comportamentul simulat folosind tehnici bazate pe cercetări ştiinţifice de ultimă oră şi pe experienţa de teren/practică a lectorilor.

OBIECTIVE

  • să îşi  dezvolte capacitatea de a detecta congruenţa  limbajului verbal cu cel nonverbal

  • să conştientizeze şi să îşi corecteze limbajul nonverbal și paraverbal propriu

  • să îşi îmbunătăţească capacitatea de relaţionare prin iniţierea in recunoaşterea microexpresiilor faciale şi limbajului nonverbal la nivelul corpului

  • să înţeleagă cum funcţionează emoţiile

  • să îşi  dezvolte capacitatea de monitorizare a propriilor reacţii in faţa unor stimuli externi

  • să utilizeze aptitudinile dobândite pentru a evalua veridicitatea si credibilitatea interlocutorilor

1
2
3
4
5
6
7
8
1

Surpiza

2

Dispreț

3

Tristete

4

Bucurie – interior

5

Dezgust

6

Bucurie – exterior

7

Tristețe

8

Furie

Lectori

Paul Herinean a activat în perioada 2010 – 2015 ca Ofiţer Instructor Specialist, coordonator lucrări științifice în specializarea Humint, Tehnici de relaționare și Tehnici de detectare a comporamentului simulat în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii ”Mihai Viteazul” (ANI) – S.R.I.  şi este Trainer certificat în Detectarea Comportamentului Simulat.

În perioada 2000 – 2009 a activat ca Ofiţer Operativ în cadrul Serviciului Român de Informaţii. În perioada 2009 – 2010 a activat ca Ofițer Specialist în cadrul Departamentului de recrutare personal în cadrul ANI. În perioada 2012-2014 a coordonat un proiect de cercetare științifică desfășurat sub egida S.R.I. și a Institutului Național de Studii în Intelligence, ce a vizat conceptualizarea și operaționalizarea unor instrumente practice de dezvoltare a abilităților și competențelor de detectare a comportamentului simulat în zona de Intelligence – Humint. Începând cu 2012 oferă consultanţă companiilor multinaţionale din România, în aria sa de expertiză.

Septimiu Marica, Lector Universitar Doctor, Expert științific la nivel național, Ofițer de Execuție şi Analist – Serviciul Român de Informații (2000-2008) şi Trainer certificat în Detectarea Comportamentului Simulat.

Septimiu Marica a activat în perioada 2000 – 2008 ca Ofiţer de Execuţie și, ulterior, Ofiţer Analist în cadrul Brigăzii Antiteroriste – Serviciul Român de Informaţii și este Trainer certificat în Detectarea Comportamentului Simulat.
Ca reprezentant național și în calitate de ofițer în cadrul Serviciului Roman de Informatii, a contribuit la înființarea „Centrului Zonal de Înalte Studii pentru Prevenirea si Contracararea Bioterorismului” în parteneriat cu F.B.I. (Federal Bureau of Investigations), Universitatea „DE PAUL” din Statele Unite ale Americii (Chicago, Illinois), Ministerul Administrației și Afacerilor Interne și Academia Oamenilor de Știință din România.
Este Lector Universitar Doctor, Șef de lucrări și Expert științific la nivel național, în cadrul unor universități din țara.
Începând cu anul 2014, oferă consultanţă companiilor multinaţionale din România, în aria sa de expertiză.

Ai intrebari? Scrie-ne!