Sociomapping

Construirea Sinapselor

Sociomapping crește comunicarea în echipă de la nivelul actual la cel dorit cu o efeciență de 92 – 100%. Atingerea comunicării dorite se face prin următorii pași:

1. Cartografiază dinamica echipei.
2. Măsoară per formanțele echipei.
3. Identifică relațiile care trebuie
îmbunătățite.
4. Facilitează discuțiile și asistă echipele
spre realizarea schimbărilor

Sociomapping este denumit și “constructor de sinapse”. După construirea de ”neuroni” (analiza
3D), pasul următor este de construirea legăturilor dintre ei pentru a atinge un nivel optim de
comunicare:

1. Aduce comunicare în echipă la un nivel
de 100% din cea dorită
2. Veți cunoaște când și ce schimbări
trebuie să faceți la nivel de echipă.
3. Integrarea echipelor și a indivizilor în
cultura organizațională a companiei.
4. Măsoară nivelul de satisfacție al
angajaților din organizație