Modul 8: Examen/Certificare Social Intelligence

Acest modul se adresează cursanților care au participat la toate cele 7 module şi care doresc să obțină o certificare în Social Intelligence recunoscută de către ICEU Training Group. Acest certificat este o recunoaștere din partea specialiștilor noștri care atestă că dumneavoastră v-ați dezvoltarea abilități, cunoștințe şi competente în: profiling, detectarea comportamentului simulat, tehnici de comunicare, tehnici de manipulare/persuasiune, stres management, leadership şi analiză comportamentală.

Examenul va avea trei etape şi urmărește atât verificare însușirii cunoștințelor teoretice de specialitate cât şi nivelul de dezvoltare a tehnicilor şi abilităților parcurse în  cele 7 workshopuri. Punctajul minim pentru certificare este de 65 de puncte.

  1. Examen teoretic: Acest examen va fi structurat sub formă de grilă şi va căuta să identifice însușirea cunoștințelor teoretice parcurse în aceste module. 20P
  2. Interviu cu un specialist ICEU Training Group: Această etapă caută să identifice nivelul de soft skills şi modul în care v-au fost utile abilitățile dezvoltate. 40P
  3. Probă practică: Fiecare cursant va fi confruntat cu o situație reală în care să aplice tehnicile şi instrumentele însușite în cele 7 module 40P