Modul 3: Tehnici de relaționare şi calibrare interpersonală

Acest modul din cadrul programului de training, își propune pregătirea cursanților astfel încât aceștia să își dezvolte capacitatea de relaționare cu ceilalți. În acest workshop participați prin cunoștințe şi jocuri de rol interactive vor dobândi abilitatea de optimiza relaționarea cu celelalte persoane prin îmbunătățirea comunicării, percepției celorlalți şi modului în care se raportează la dinamica complexă inter-personală. De asemenea, în a doua parte a acestui modul se vor lucra tehnici de calibrare interpersonală care au la bază elemente de psihologe aplicată şi inteligenţă emoțională pentru creșterea capacității de coeziune cu ceilalți oameni.

Obiective

 • Dezvoltarea abilităților de comunicare
 • Dezvoltarea abilităților de argumentare şi contra-argumentare
 • Dezvoltarea abilităților de relaționare
 • Dezvoltarea capacității de calibrare inter-personală
 • Dezvoltarea capacității de a relaționa cu persoane importante şi dificile
 • Dezvoltarea inteligenței verbale şi a ascultării active
 • Dezvoltarea abilitații de a fi plăcut într-un mod autentic

Livrabile

 • Dobândirea cunoștințelor despre etapele şi elementele relaționării
 • Însușirea abilităților de relaționare dincolo de statut şi rol
 • Operaționalizarea tehnicilor de calibrare inter-personală
 • Însușirea abilității de ascultare activă
 • Însușirea abilităților de dezbatere şi argumentare non-agresivă
 • Însușirea abilităților de adaptare la valorile şi atitudinile celorlalți
 • Însușirea abilității de a deveni plăcut şi interesant într-un mod autentic celorlalți

Activități

Exerciții interactive, jocuri de rol, dezbateri, spețe, expunere teoretică