Modul 1: Introducere în profiling şi structura personalității

Primul pas în cadrul acestei formări este dezvoltarea abilităților de profiling şi a modului în care reușim să „citim” atât cine sunt ceilalți oameni cât şi cine suntem noi şi cum ne putem adapta mai bine comportamentul şi emoțiile în funcție de personalitatea celorlalți. Astfel în cadrul acestui modul cursanții vor dobândi atât cunoștințele şi abilitățile necesare realizării pofilelor de personalitate complexe din multiple surse cât şi abilități de a identifica elemente de personalitate pe loc din discuții deschise cu alte persoane. De asemenea, în cadrul acestui modul veți putea identifica fațetele propriei personalități.

Obiective

 • Dezvoltarea capacității de a „citi” personalitatea celorlalte persoane şi de a crea un profil de personalitate on the spot
 • Dezvoltarea capacității de a „citi” personalitatea celorlalte persoane şi de a crea un profil de personalitate complex în urma unei analize din multiple surse
 • Dezvoltarea capacitații de adaptare a propriei personalități la profilul interlocutorului
 • Dezvoltarea capacității de identificarea pe loc a elementelor de personalitate
 • Crearea unui profil din surse deschise (facebook, twitter, instagram, snapchat, google, etc.)
 • Crearea unui profil din surse umane (interviu, discuții, etc.)
 • Eliminarea erorilor cognitive care ne împiedică să vedem cine sunt ceilalți

Livrabile

 • Prezentarea şi însușirea framework-ului necesar profilingului
 • Însușirea abilității de a seta obiective de cercetare şi analiză clare
 • Însușirea abilităților de profiling on the spot,
 • Însușirea abilităților de detectare a elementelor de personalitate din surse deschise
 • Însușirea abilităților de detectare a elementelor de personalitate din surse deschise
 • Operaționalizarea instrumentelor de profiling
 • Cunoașterea propriei personalități
 • Însușirea abilității de a detecta red flags- riscuri, vulnerabilități şi amenințări

Activități

Exerciții interactive, jocuri de rol, dezbateri, spețe, expunere teoretică