SOCIAL INTELLIGENCE

Formare

Programul  de training: Social intelligence este un seminar complex care își propune prin cele 7 workshopuri din aria ingineriei sociale să pregătească cursanții astfel încât aceștia să își exerseze şi să își dezvolte un set de abilitați necesare unei mai bune înțelegeri a celorlalți şi a propriei persoane cât şi creșterea capacităților de relaționare, comunicare, negociere şi manipulare.

Acest program pleacă de la filosofia/ideea că în mod natural cu toții avem mai mult sau mai puțin dezvoltate aceste abilități însă datorită circumstanțelor de viață apar erori şi limitări care pot fi eliminate pentru o optimizare mai bună. Din acest motiv structura cursului cuprinde un raport de 70% practică, 20% bază teoretică, şi 10% autocunoaștere/dezvoltare personală.

În cadrul celor 7 module participanții vor dobândii abilitățile şi cunoștințele necesare pentru profiling, detectarea comportamentului simulat, relaționare şi calibrare interpersonală, manipulare şi influenţă socială, leadership, stress and emotional management şi analiză comportamentală. Activitățile şi informațiile din aceste workshopuri au la bază cercetări științifice peer-reviewed şi experiența practică a lectorilor.

Cui se adresează

Acest program de training a fost conceput atât pentru persoane care doresc să își descopere şi dezvolte aceste abilități pentru o mai bună funcționare în mediul social cât şi pentru persoanele care au deja o experiență în aceste arie şi vor să își perfecționeze aceste competențe. Astfel aceste module se adresează atât studenților, tinerilor aflați la început de carieră, cât şi persoanelor care lucrează în: antifraudă, antreprenoriat, banking, sales, marketing, HORECA, psihologie aplicată, etc.

Cum lucrăm

Spune-mi ce vrei să înveți? Întreabă-mă şi dacă nu știu, învățam împreună?

Pentru noi este foarte important să adaptăm ceea ce predăm nevoilor tale şi de aceea mare parte din curs este custom made pentru veni în întâmpinarea așteptărilor, întrebărilor şi lucrurilor pe care vrei să le știi şi să le faci . În acest sens în prima jumătate de oră sau odată ce te-ai înscris la unul dintre aceste workshop-uri ne poți transmite concret ceea ce vrei să înveți sau o speță pe care vrei să o discutăm. Noi nu credem în întrebări greșite, din contră considerăm ca doar într-un mod interactiv şi participativ poți dobândi competențele prezentate în cadrul workshop-ului.

Ce îți putem oferi

Nouă, ca şi ție ne plac lucrurile clare, din acest motiv orice training pe care îl facilităm are la bază obiective, activități şi livrabile.

Obiective generale:

 • Dezvoltarea abilităților de profiling şi „citire” a celorlalte persoane
 • Dezvoltarea abilitaților de detectare a comportamentului simulat din limbajul non-verbal şi para-verbal
 • Dezvoltarea abilităților de relaționare şi de calibrare interpersonală
 • Dezvoltarea tehnicilor de manipulare, persuasiune şi influenţă socială
 • Dezvoltarea abilităților de gestionare a stresului şi control emoțional în situațiile dificile
 • Dezvoltarea abilităților de leadership şi de team-play
 • Dezvoltarea abilităților de analiză comportamentală

Livrabile generale

 • Dobândirea capacității de a identifica tiparele de personalitate şi comportament ale celorlalți
 • Operaționalizarea instrumentelor de detectare a comportamentului simulat
 • Însușirea tehnicilor de relaționare, armonizare şi calibrare interpersonală
 • Operaționalizarea tehnicilor de manipulare, persuasiune şi influenţă socială
 • Însușirea abilităților de reducere a stresului şi de control al emoțiilor în viața de zi cu zi şi în situațiile dificile
 • Creșterea capacității leadership şi de team-play
 • Însușirea modelelor, metodelor şi instrumentelor de analiză comportamentală

Activități generale

 • Jocuri de rol în mediu controlat
 • Jocuri de rol pe teren
 • Expunere
 • Dezbateri
 • Testări

Livrabile psiho-emoţionale generale

 • Autocunoaștere
 • Creșterea stimei de sine
 • O relaționare mai bună cu ceilalți
 • Rezolvarea unor conflicte emoționale
 • Creșterea toleranței la frustrare
 • Creșterea rezistenței la manipulare, persuasiune şi influenţă socială
 • Dezvoltarea abilităților de lider
 • Dezvoltarea capacității de detașare emoțională

Modulele formării