Dezvoltarea abilităților de detectare a comportamentului simulat.
Tehnici de comunicare nonverbală și paraverbală.

Concret, din punct de vedere profesional, programul este conceput pentru următoarelor domenii de activitate: Banking, Companii de asigurări, Consultanţi Financiari, Call Center, FMCG, Armată, Poliție, Procuratură  și Unitățile speciale de recrutare, Consultanţi politici, Mediatori, Echipe de negociatori, Case de avocatură, Gărzi și firme private de securitate, Agenții de recrutare.

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8

PROVOCARI

Una din provocările majore, frecvent întâlnite de către manageri în activitatea curentă, este reprezentată de către comportamentul simulat al persoanelor cu care intră în contact. Conduita sau comportamentul simulat reprezintă o încercare de a ascunde sau falsifica sensul unei realităţi. Persoana în cauză dă intenţionat un răspuns verbal diferit de cel pe care îl gândeşte, exteriorizând sau mascând cu o anumită expresie, o apreciere, atitudine sau un sentiment autentic încercat.

Simularea nu este o simplă eroare, ea se caracterizează prin intenţionalitate. Este o greşeală intenţionată, învăluită şi susţinută pragmatic.

Condiţia succesului unei simulări este dată de consistenţa sa internă, de abilitatea cu care subiectul menţine coerenţa demersului său fictiv. Contrafacerile sunt mijloace elegante de a eluda normativele sociale. Sub masca unei conduite conformiste, folosind tactici derutante, subiectul se complace într-un fals relaţional, structurându-şi, pentru a putea manipula, un spaţiu simulat.

Simularea este motivată, determinată de dorinţe, de interese şi se realizează prin diverse strategii: inventare, exagerare, diminuare, adiţie, omisiune, substituire, transformare, tăcere.

GRUP ŢINTĂ

Acest program se adresează în general tuturor acelora care doresc să își dezvolte abilitățile specifice Inteligenței Emoționale și în particular persoanelor cu funcţii de conducere/competenţe manageriale, angajaţii  implicaţi în departamentele antifraudă, angajaţi care prin natura poziţiei în cadrul organizaţiei intră în contact/discuţii/negocieri cu clientul intern sau extern, în scopul obţinerii unor informaţii importante în procesul decizional.

Concret,  din punct de vedere profesional, programul este conceput pentru următoarelor domenii de activitate: Banking, Companii de asigurări, Consultanţi Financiari, Call Center; FMCG; Armată, Poliție, Procuratură  și Unitățile speciale de recrutare; Consultanţi politici; Mediatori; Echipe de negociatori; Case de avocatură; Gărzi și firme private de securitate; Agențiile de recrutare.

CONŢINUT

Scopul acestui seminar de două zile este să pregătească participanţii astfel încât să poată interacţiona eficient şi să poată evalua credibilitatea informaţiilor primite de la interlocutori, mai ales in cazul situaţiilor cu miză ridicată. Pe parcursul celor două zile, cursanţii vor dobândi cunoștințele, abilitățile și competențele necesare pentru a putea evalua limbajul verbal și non-verbal al persoanelor cu care intra în contact. Astfel, vor putea recunoaşte comportamentul simulat folosind tehnici bazate pe cercetări ştiinţifice de ultimă oră şi pe experienţa de teren/practică a lectorilor.

OBIECTIVE

  • să îşi  dezvolte capacitatea de a detecta congruenţa  limbajului verbal cu cel nonverbal

  • să conştientizeze şi să îşi corecteze limbajul nonverbal și paraverbal propriu

  • să îşi îmbunătăţească capacitatea de relaţionare prin iniţierea in recunoaşterea microexpresiilor faciale şi limbajului nonverbal la nivelul corpului

  • să înţeleagă cum funcţionează emoţiile

  • să îşi  dezvolte capacitatea de monitorizare a propriilor reacţii in faţa unor stimuli externi

  • să utilizeze aptitudinile dobândite pentru a evalua veridicitatea si credibilitatea interlocutorilor

Lectori

Ion Ivan este licențiat al Facultății de Comerț și doctor în economie al Academiei Române, între anii 1992-1995 a fost economist-inspector la Banca Agricolă SA și în perioada 1995-2016 a activat în cadrul SRI ca ofițer de informații şi expert securitate economică în domeniul bancar, decan al Facultății de Informații, șef al Secretariatului Științific și membru al Consiliului Științific al Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, secretar științific şi președinte al Senatului Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, redactor șef și editor coordonator al revistelor „Psihosociologia & mass media” și „Revista Română de Studii de Intelligence” și este autor, coautor sau coordonator a peste 60 de lucrări științifice de specialitate în economie și intelligence.

Între 2008 şi 2015  a activat ca expert şi manager în proiecte de cercetare şi dezvoltare organizate în cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, Universității Politehnica București și Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, precum: „Protecția informațiilor clasificate. Măsuri organizatorice și structuri funcționale specifice”, „Infrastructurile critice și intelligence-ul modern”, „Dilemele schimbului și accesului la informații pentru un management eficient”, „Dezvoltarea unui sistem operațional al calificărilor din învățământul superior – DOCIS”, „Construiește-ți o carieră de succes!”, „START – O viață de calitate în siguranță!”, „Detectarea comportamentului simulat”. De asemenea, între 2007 şi 2015 a activat ca instructor militar şi cadru didactic universitar titular al disciplinelor: Politici şi strategii de combatere a finanțării terorismului, Metode ale activității informativ-operative, Riscuri economico-financiare și securitate națională, Dimensiunea financiar-bancară a securității economice.  În prezent, ca specialist şi cercetător științific realizează evaluări economice și de intelligence și oferă consultanță în marketing intelligence, având o complexă expertiză în domenii ca: prevenirea fraudei, investigațiile anti-corupție, combaterea spălării banilor, analiza mediului bancar şi intelligence economic și este coordonator de programe în cadrul IceU Training Group.

Paul Herinean a activat în perioada 2010 – 2015 ca Ofiţer Instructor Specialist, coordonator lucrări științifice în specializarea Humint, Tehnici de relaționare și Tehnici de detectare a comportamentului simulat în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii ”Mihai Viteazul” (ANI) – S.R.I.  şi este Trainer certificat în Detectarea Comportamentului Simulat.

În perioada 2000 – 2009 a activat ca Ofiţer Operativ în cadrul Serviciului Român de Informaţii. În perioada 2009 – 2010 a activat ca Ofițer Specialist în cadrul Departamentului de recrutare personal în cadrul ANI. În perioada 2012-2014 a coordonat un proiect de cercetare științifică desfășurat sub egida S.R.I. și a Institutului Național de Studii în Intelligence, ce a vizat conceptualizarea și operaționalizarea unor instrumente practice de dezvoltare a abilităților și competențelor de detectare a comportamentului simulat în zona de Intelligence – Humint. Începând cu 2012 oferă consultanţă companiilor multinaţionale din România, în aria sa de expertiză.

Raoul Radu este psiholog clinician şi terapeut cu competenţe în analiza comportamentală, psihodiagnoză psihiatrică şi psihoterapie transpersonală – respiraţie pneuma, atestat atât naţional de către COPSI cât şi internaţional de către Inkarri Cultural Association.

În perioada 2010-2015 a dezvoltat o formă de psihoterapie multisistemică, care a fost amplu testată şi ulterior validată ştiinţific. A prezentat şi comunicat în cadrul mai multor conferinţe internaţionale de psihologie pe teme de psihologie culturală, farmacologie, chimie şi neurologie, existenţialism şi transpersonal publicând numeroase articole ştiinţifice pentru jurnale ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi este certificat internaţional în tehnici terapeutice japoneze.
Actualmente lucrează în analiză comportamentală live şi analiză AVI şi este certificat de IceU Training Group ca trainer în detectarea comportamentului simulat.

Septimiu Marica, Lector Universitar Doctor, Expert științific la nivel național, Ofițer de Execuție şi Analist – Serviciul Român de Informații (2000-2008) şi Trainer certificat în Detectarea Comportamentului Simulat.

Septimiu Marica a activat în perioada 2000 – 2008 ca Ofiţer de Execuţie și, ulterior, Ofiţer Analist în cadrul Brigăzii Antiteroriste – Serviciul Român de Informaţii și este Trainer certificat în Detectarea Comportamentului Simulat.
Ca reprezentant național și în calitate de ofițer în cadrul Serviciului Roman de Informatii, a contribuit la înființarea „Centrului Zonal de Înalte Studii pentru Prevenirea si Contracararea Bioterorismului” în parteneriat cu F.B.I. (Federal Bureau of Investigations), Universitatea „DE PAUL” din Statele Unite ale Americii (Chicago, Illinois), Ministerul Administrației și Afacerilor Interne și Academia Oamenilor de Știință din România.
Este Lector Universitar Doctor, Șef de lucrări și Expert științific la nivel național, în cadrul unor universități din țara.
Începând cu anul 2014, oferă consultanţă companiilor multinaţionale din România, în aria sa de expertiză.

Dr. Costin Damasaru, absolvent al Scolii Doctorale a Academiei de Stiinte Economice din Bucuresti in domeniul Management este Lector universitar în cadrul Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative din București. Cercetarea sa s-a axat pe studiul mecanismelor si proceselor ce guverneaza sistemele de management al motivarii angajatilor in companiile multinationale din Romania.

A absolvit programul Executive Master in Business Administration al L’Ecole Nationale des Artes et Metiers, Paris, Franta. 

Din anul 2011 este trainer autorizat, unul din proiectele sale cele mai importante fiind colaborarea cu Institutul Bancar Roman.
Are peste 12 ani de experienta in mediul corporatist, in domeniul Vanzari si Management de Proiect .
Experienta sa din mediul corporatist coroborata cu expertiza academica  si prezenta in calitate de speaker la un numar foarte mare de evenimene ii permit  sa desfasoare un proces de cercetare academica coerent si eficient, iar pe de alta parte sa  livreze informatia intr-un mod placut publicului.

Ai intrebari? Scrie-ne!